Vi behandlar dina personuppgifter som del av vår myndighetsutövning samt allmänt intresse.
Ditt personnummer, namn, adress och fastighet används för att handlägga inskickade ansökningar/anmälningar.
Din e-post och/eller telefonnummer och/eller adress används för att kontakta dig med information under handläggning. Årjängs kommun sparar dina personuppgifter i enlighet med de dokumenthanteringsplaner som respektive nämnd har godkänt enligt arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Bygg- och miljökontorets personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Bygg- och miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post på miljo@arjang.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på kommun@arjang.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vi använder kakor för att tillhandahålla våra e-tjänster.

Logga in med Mobilt BankID

Fyll i ditt personnummer